swaminarayan , harikrushna , Ghanshyam ,nilkanth varni , sahajanand swami ,vadtal gadi narnarayan dev , akshardham , bhuj mandir , daily darshan , vachanamrut , shikshapatri

Vadtal.com designed and maintained  By:  VINOD BHAGAT  Mo: 0091-9913536436

@ Copyrights 2016 -17. All Rights Reserved E-mail:  vadtaltemple@gmail.com